GIỚI THIỆU CHUNG

KHUYẾN HỌC

TÀI NGUYÊN DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

TIN TỨC

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Thiết kế Website

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang truy cậpĐang truy cập : 4


  Hôm nayHôm nay : 68

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2973

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 523329

  Quảng cáo Vnomedia
  Nghệ Tĩnh 24h
  Dịch vụ quản trị website
  Bluesky

  Trang nhất » Tin Tức » HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

  DU HOC MY

  KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12/2015

  Thứ hai - 14/12/2015 07:57
  UBND HUYỆN DIỄN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số: 1024/KH-PGD&ĐT  Diễn Châu, ngày 27 tháng 11  năm 2015
  KẾ HOẠCH
  Tổ chức các hoạt động hưởng ứng
  Tháng hành động Quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12/2015
   
  Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động Quốc gia về Dân số;
            Căn cứ Kế hoạch số 2880/KH-BCĐ ngày 16/11/2015 của Ban chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ tỉnh về hướng dẫn kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về dân số và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12/2015;
            Căn cứ Kế hoạch số 2347/KH- SGD&ĐT ngày 24/11/2015 của Sở GD&ĐT Nghệ An về hướng dẫn kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về dân số và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12/2015;
  Để triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số, Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2015 (gọi tắt là Tháng hành động), Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, cụ thể  như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  - Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đơn vị, cơ sở trường học, các cán bộ, giáo viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (gọi tắt DS-KHHGD).
  - Thông qua Tháng hành động, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các lãnh đạo đơn vị, đoàn thể về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác DS - KHHGĐ đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước theo định hướng của Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.
  - Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12/2015 với việc tuyên truyền về Dân số, Sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, duy trì mức sinh hợp lý, tuyên truyền giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, hoạt động sàng lọc trước sinh và sơ sinh… Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và thích ứng với tình trạng già hóa dân số hiện nay.
  II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN  VÀ KHẨU HIỆUTUYÊN TRUYỀN
  1. Chủ đề: “Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi”.
  2. Thời gian thực hiện tuyên truyền: Từ ngày 01/12 đến ngày 31/12/2015.
  3. Khẩu hiệu tuyên truyền (có nội dung kèm theo).
   
  III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
  1. Tổ chức các hoạt động truyền thông tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành về công tác DS-KHHGĐ, tập trung các nội dung như sau:
  - Tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành về công tác DS-KHHGD như: Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Luật người cao tuổi; Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020; Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế”; Thông tư số 03/2014/TT-BYT ngày 20/01/2014 của Bộ Y tế về việc “Ban hành danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con”,…
  - Tiếp tục tuyên truyền các văn bản về chính sách DS-KHHGD của tỉnh như: Nghị quyết số 20/NQ/TU ngày 26/6/2009; Chỉ thị số 09 – CT/TU ngày 19/9/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác DS-KHHGD trong tình hình mới; Nghị quyết 170/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An và Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND về việc Ban hành Quy định một số chính sách DS-KHHGD trên địa bàn tỉnh Nghệ An,…
  - Những thành tựu, kết quả đạt được của công tác Dân số năm 2015; những vấn đề mới và khó khăn, thách thức đang đặt ra cho công tác dân số hiện nay (Mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức cao; vấn đề già hóa dân số; chất lượng dân số còn hạn chế); các tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác DS-KHHGD năm 2015; các mô hình, đề án về DS-KHHGD đang triển khai tại Nghệ An hiện nay; những định hướng, giải pháp công tác DS-KHHGD thời gian tới.
  - Các thông điệp, khẩu hiệu truyền thông về DS-KHHGD
  Hình thức hoạt động: Thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, sân khấu hóa, tư vấn cộng đồng…, tuyên truyền nơi công cộng, trường học và trên các thông tin đại chúng.
  2. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về Dân số” năm 2015
  - Các nhà trường lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động, Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam và Hội nghị tổng kết công tác dân số - KHHGD năm 2015 lồng ghép với các chương trình hoạt động khác như: mít tinh, diễu hành, giao lưu văn nghệ, tọa đàm, hái hoa dân chủ, sân khấu hóa…. Thời gian tổ chức trước ngày 13/12/2015.
  3. Treo pano, áp phích, khẩu hiệu trong Tháng hành động và Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12.
  Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01 đến ngày 31/12/2015
  Địa điểm:  Lưu ý tập trung tại các điểm công cộng, đông người qua lại, trụ sở làm việc và trường học…
  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  - Căn cứ Kế hoạch của Phòng GD&ĐT Diễn Châu, các đơn vị xây dựng và tổ chức triển khai Tháng hành động và Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2015 với những nội dung cụ thể, thiết thực và đạt hiệu quả.
  - Tiếp tục triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị số 09 – CT/TU ngày 19/9/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác DS-KHHGD trong tình hình mới; Nghị quyết 170/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An và Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND về việc Ban hành Quy định một số chính sách DS-KHHGD trên địa bàn tỉnh Nghệ An với việc tổ chức tuyên truyền, vận động ký cam kết thực hiện chính sách DS-KHHGD trong cơ quan, trường học. Đánh giá công tác thi đua, xếp loại cán bộ, đảng viên, giáo viên với việc thực hiện chính sách DS-KHHGD; xử lý kịp thời, nghiêm túc các tập thể, cá nhân vi phạm chính sách DS-KHHGD theo quy định.
  - Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục về DS-KHHGD trong cơ quan, đơn vị trường học với nội dung hình thức phong phú: Hội thảo, tọa đàm, tư vấn, nói chuyện chuyên đề, văn nghệ, treo băng rôn, áp phích tại cơ quan đơn vị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm cán bộ, giáo viên, nhân viên trong thực hiện chính sách DS-KHHGD.
  - Chế độ thông tin báo cáo:
  Đồng chí Hiệu trưởng các đơn vị trường học cử người báo cáo bằng văn bản kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động và Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/12/2015. Đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ hộp thư:   vanphong.dienchau@nghean.edu.vn
   
            Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả.
   
  Nơi nhận:                                          
  - LĐ, CV Phòng GD&ĐT
  - Các trường THCS, TH, MN
  - Lưu: VT, VP.
  TRƯỞNG PHÒNG
   
   
  (Đã ký)
   
  Ngô Quang Long
   
   
   
   
  NỘI DUNG KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
                  (Kèm theo Kế hoạch số:1024/KH-PGD&ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015)
   
  1. CỘNG ĐỒNG CHUNG TAY CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI
  2. CHĂM SÓC, PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI LÀ TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC
  3. CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ TOÀN XÃ HỘI
  4. HÃY QUAN TÂM, CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CON, NGƯỜI CHÁU HIẾU THẢO
  5. CHĂM SÓC, PHỤNG DƯỠNG ĐỂ NGƯỜI CAO TUỔI CÓ CUỘC SỐNG VUI TƯƠI, HẠNH PHÚC
  6. NGƯỜI CAO TUỔI CẦN VẬN ĐỘNG VỪA SỨC, SINH HOẠT ĐIỀU ĐỘ ĐỂ CÓ SỨC KHỎE VÀ PHÒNG TRÁNH BỆNH TẬT
  8. GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI HÃY TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGƯỜI CAO TUỔI SỐNG VUI, SỐNG KHỎE, SỐNG CÓ ÍCH
  9. NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ VÀ NGÀY DÂN SỐ VIỆT NAM 26/12/2014.
  10. KIỂM SOÁT TỐC ĐỘ GIA TĂNG DÂN SỐ - VÌ SỰ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG CỦA QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC.
  11. HÃY CHỌN CHO MÌNH MỘT BIỆN PHÁP TRÁNH THAI PHÙ HỢP ĐỂ TRÁNH MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN.
  12. SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRÁNH THAI TIẾP THỊ XÃ HỘI - CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC CHO MỌI GIA ĐÌNH.
  13. PHÁT HUY LỢI THẾ CƠ CẤU DÂN SỐ VÀNG ĐỂ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
  14. SÀNG LỌC TRƯỚC SINH, SƠ SINH GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỐNG NÒI
  15. SÀNG LỌC TRƯỚC SINH, SƠ SINH  GÓP PHẦN HẠN CHẾ DỊ TẬT BẨM SINH Ở TRẺ EM
  16. ĐẢM BẢO CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH ĐỂ GÓP PHẦN THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI
  17. KHÔNG LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI ĐỂ ĐẢM BẢO CÂN BẰNG GIỚI TÍNH TRONG TƯƠNG LAI
  18. ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC DS - KHHGĐ LÀ ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

  Những tin mới hơn

  Những tin cũ hơn

   

  VIDEO CLIP

  Loading the player...

  ĐỌC NHIỀU NHẤT

  LIÊN KẾT TÀI LIỆU

  TH ket noi
  Mạng ioe
  Mạng moet
  Violym
  Mang Edu
  Sở GD&ĐT Nghệ An