Đề thi

Đề thi và đáp án HSG môn Ngữ văn Tỉnh Nghệ An năm 2010-2011

Sở Gd&Đt Nghệ an

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS

             Năm học 2010 - 2011

 

Môn thi: Ngữ Văn 9

Thời gian: 150 phútt (không kể thời gian giao đề)
 
Câu 1 (8,0 điểm). 
Văn bản Lỗi lầm và sự biết ơn khép lại với thông điệp: “…Hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá”.
(Ngữ văn 9, tập 1, trang 160, NXB Giáo dục, năm 2009)
Suy nghĩ của em về vấn đề trên?
Câu 2 (12,0 điểm).
Những cảm nhận tinh tế trong bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh (Ngữ văn 9, tập 2, trang 70, NXB Giáo dục, năm 2009).
- - - Hết - -
 
 
 
đáp án đề chính thức

Môn:  Ngữ văn - Bảng B

---------------------------------------------
 
I, Yêu cầu chung:
1, Có năng lực cảm thụ văn học, kỹ năng làm bài tốt.
2, Hướng dẫn chấm chỉ nêu một số nội dung cơ bản mang tính định hướng, định tính chứ không định  lượng. Giám khảo cần hết sức linh hoạt khi vận dụng hướng dẫn chấm; tránh đếm ý cho điểm một cách máy móc; cẩn trọng và tinh tế đánh giá bài làm của học sinh trong tính chỉnh thể; phát hiện, trân trọng những bài có ý kiến và giọng điệu riêng, có khả năng tư duy sáng tạo, độc lập. Chấp nhận các cách trình bày khác nhau, kể cả không có trong hướng dẫn chấm, miễn là hợp lý, có sức thuyết phục.
3, Tổng điểm của toàn bài là 20,0 điểm, chiết đến 0,5 điểm. Hướng dẫn chấm chỉ nêu một số thang điểm chính, giám khảo cần bàn  bạc, thống nhất để định ra các thang điểm cụ thể.
II, Yêu cầu cụ thể:
Câu 1 (8,0 điểm):
1, Yêu cầu về kỹ năng và tư duy:
                   - Biết viết một bài văn nghị luận xã hội kết hợp nhiều thao tác lập luận.
- Nêu được những suy nghĩ của cá nhân về vấn đề đặt ra trong đề bài.
                   - Bài viết có bố cục rõ ràng, chặt chẽ, dùng từ, đặt câu đúng, diễn đạt trong sáng và giàu sức biểu cảm.
2, Yêu cầu về kiến thức:
Thí sinh được tự do nêu lên những ý kiến của mình, triển khai bài viết theo nhiều cách khác nhau, miễn là phù hợp. Sau đây là một số ý mang tính chất định hướng:
                   a) Nội dung của bức thông điệp:
                   Hãy sống bao dung, nhân ái, biết tha thứ và ghi nhớ ân nghĩa, ân tình.
                   b) Suy nghĩ của người viết:
                   - Bức thông điệp là bài học về lẽ sống đẹp (học sinh dùng lý lẽ và dẫn chứng để lí giải và chứng minh tính đúng đắn của vấn đề).
                   - ý nghĩa của bức thông điệp (định hướng, giáo dục... cho con người về cách sống đẹp).
                   - Bàn bạc, mở rộng vấn đề và liên hệ thực tế (hiểu, vận dụng bức thông điệp một cách linh hoạt. Ví dụ: Nhân ái, bao dung đúng người, đúng lúc theo chuẩn mực đạo đức của xã hội, thể hiện ân nghĩa, ân tình bằng  những cách khác nhau).
Câu 2 (12,0 điểm):
1, Yêu cầu về kỹ năng và tư duy:
- Biết viết một bài văn nghị luận văn học kết hợp nhiều thao tác lập luận.
- Bố cục rõ ràng, kết cấu bài viết chặt chẽ, dùng từ, đặt câu đúng, diễn đạt trong sáng và giàu sức biểu cảm.
2, Yêu cầu về kiến thức:
Với những suy nghĩ độc lập, sáng tạo, thí sinh có thể trình bày bài viết theo nhiều cách khác nhau. Sau đây là một số gợi ý có tính chất định hướng:
a) Cảm nhận tinh tế về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu:
                   - Hình ảnh thiên nhiên:  hương ổi, sương, dòng sông, cánh chim, đám mây giao mùa, những cơn mưa, tiếng sấm...
                   - Trạng thái: phả, chùng chình, dềnh dàng, vắt nửa mình...
                   → Sự cảm nhận bằng nhiều giác quan và sự rung động của tâm hồn nghệ sỹ.
b) Cảm nhận tinh tế về tâm trạng của con người:
                   - Khi đất trời sang thu: bỗng, hình như...
                   - Khi đời người độ tuổi “sang thu”...
                   → Cảm nhận bằng tình yêu, sự gắn bó với cuộc sống và bằng chính sự từng trải của cuộc đời.
c) Phong cách ngôn ngữ thơ Hữu Thỉnh: giản dị, giàu tính triết lí...
- - - Hết - - -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................................... Sè b¸o danh:......................................
 

Tác giả bài viết: Ngô Sỹ Minh