GIỚI THIỆU CHUNG

KHUYẾN HỌC

TÀI NGUYÊN DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

TIN TỨC

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Thiết kế Website

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang truy cậpĐang truy cập : 4


  Hôm nayHôm nay : 19

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2924

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 523280

  Quảng cáo Vnomedia
  Nghệ Tĩnh 24h
  Dịch vụ quản trị website
  Bluesky

  Trang nhất » Tin Tức » CÔNG KHAI TÀI CHÌNH

  DU HOC MY

  Công khai tài trợ 2019-2020

  Thứ ba - 08/09/2020 21:29
      PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU
  TRƯỜNG THCS DIỄN XUÂN
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   
        Số:        /QĐ- THCSDX          Diễn Xuân, ngày 01 tháng 08 năm  2020
   
  QUYẾT ĐỊNH
  CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
  NĂM HỌC 2019 - 2020
   
  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
           Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 về việc sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 61/2017-BTC ngày 15/ 6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ;
           Xét đề nghị của kế toán Trường THCS Diễn Xuân,
  QUYẾT ĐỊNH:
           Điều 1. Công bố công khai thực hiện vận động tài trợ năm học 2019 – 2021 của Trường THCS Diễn Xuân.
                                      (Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)
           Điều 2. Thời gian từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020
           Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
           Điều 4. Kế toán đơn vị và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
   
  Nơi nhận:;
  -  Lưu :VT, KT.
   
                  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
   
   
   
                   Nguyễn Thị Loan
   
   
   
  PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU
  TRƯỜNG THCS DIỄN XUÂN
   
  Số:       /BB- THCSDX
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Diễn Xuân, ngày 01 tháng 8 năm 2020
   
   
  BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI
  V/v công khai thực hiện vận động, sử sụng tài trợ giáo dục 
  Năm học 2019 - 2020
   
  Thời gian:  7 giờ 30 phút ngày 01 tháng 8 năm 2020.
  Địa điểm: Văn phòng trường THCS Diễn Xuân
  I. Thành phần:
            1. Ông (Bà): Nguyễn Thị Loan       -  Hiệu trưởng - Chủ tọa
            2. Ông (Bà):  Đặng Xuân Hoàng     - Phó hiệu trưởng
            3. Ông (Bà):  Nguyễn Thị Đào        - Chủ tịch công đoàn.
                     4. Ông (Bà):  Nguyễn Thị Hồng      - Trưởng ban đại diện HCMHS
             5. Ông (Bà):  Trương Thị Thu         -  Thanh tra nhân dân
  6. Ông (Bà): Nguyễn Thị Thu Trà   -  Kế toán - Thư ký
  II. Nội dung:
            Tiến hành ghi nhận và lập biên bản về việc công khai thực vận động, sử sụng tài trợ giáo dục - Năm học 2019 – 2020:
  1. Thu:
  TT Lớp Tiền mặt Hiện vật (Trị giá) Tổng cộng
   
  1
  6A   13.200.000  1 bộ Ti vi    12.000.000       25.200.000
   4 Quạt treo tường      2.000.000         2.000.000
  2 6B     7.200.000  4 Quạt treo tường      2.000.000         9.200.000
  3 6C     7.500.000  4 Quạt treo tường      2.000.000         9.500.000
  4 7A     8.400.000  4 Quạt treo tường      2.000.000       10.400.000
  5 7B   14.200.000  2 Cột bóng rổ,     10.000.000       24.200.000
   4 Quạt treo tường      2.000.000         2.000.000
  6 8A   16.300.000  4 Quạt treo tường      2.000.000       18.300.000
  7 8B     6.800.000  4 Quạt treo tường      2.000.000         8.800.000
  8 9A   10.300.000  4 Quạt treo tường      2.000.000       12.300.000
  9 9B   11.000.000  4 Quạt treo tường      2.000.000       13.000.000
    PH lớp 8A,9A,9B    Máy tính    23.100.000       23.100.000
    Cựu HS khóa 90-94    Ba cột cờ    15.000.000       15.000.000
    Cộng   94.900.000      78.100.000     173.000.000
   
  1. Chi:
  TT Nội dung thanh toán Phiếu chi Số tiền
  1 Thanh toán tiền sửa chữa quạt trần, bóng điện và đường dây điện phòng học (HĐ số: 0012436 ngày 18/12/2019) UNC số 34 (23/12/2019)      12.258.000
  2 Chuyển tiền thay mặt ghế học sinh (HĐ số: 0000478 ngày 10/03/2020) UNC số 004 (23/4/2020)      16.600.000
  3 Chuyển tiền thay mặt bàn học sinh (HĐ số: 0000477 ngày 20/02/2020) UNC số 005 (24/4/2020)      37.350.000
  4 Thanh toán tiền công sơn bàn ghế lớp học (hợp đồng số 25 ngày 22 tháng 03 năm 2020) UNC số 29 (10/7/2020)      11.392.000
  5 Thanh toán tiền mua máy tính phục vụ dạy học phòng tin học (Hóa đơn số 0000377 ngày 02/07/2020) UNC số 28 (10/7/2020)      17.300.000
    Cộng   94.900.000
   
            Thời gian niêm yết: Từ ngày 01 tháng 08 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2020 tại bảng công khai và website của nhà trường.
            Biên bản công khai vào lúc 7h30 giờ cùng ngày, 100 % tham dự nhất trí như kế hoạch của nhà trường đã đưa ra ban đầu.
   
        Hội CM HS                                 Kế toán                               Hiệu trưởng
   
   
   
  Nguyễn Thị  Hồng                    Nguyễn Thị Thu Trà             Nguyễn Thị Loan
   
   
  CT Công đoàn                  Thanh tra ND                     Phó Hiệu trưởng            
   
   
   
   
         Nguyễn Thị Đào               Trương Thị Thu                      Đặng Xuân Hoàng
   
   
   
   
    PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU
  TRƯỜNG THCS DIỄN XUÂN
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   
                 Diễn Xuân, ngày 16 tháng 8 năm  2020
   
  BIÊN BẢN
  Kết thúc niêm yết công khai thực hiện vận động tài trợ
  Năm học 2019 - 2020
              Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút 00 ngày 16/8/2020, tại Trường THCS Diễn Xuân đã tiến hành lập biên bản kết thúc công khai thực hiện vận động tài trợ năm học 2019 - 2020
     I.Thành phần lập biên bản kết thúc công khai:
              1. Bà: Nguyễn Thị Loan
              2. Bà: Nguyễn Thị Thu Trà
              3. Ông: Đặng Xuân Hoàng
              4. Bà: Nguyễn Thị Đào
              5. Bà: Trương Thị Thu
              6. Bà Nguyễn Thị Hồng
   Chức vụ: Hiệu trưởng
   Chức vụ: Kế toán
   Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
   Chức Vụ: Chủ tịch công đoàn
   Chức vụ: Trưởng ban thanh tra nhân dân
   Chức vụ: Hội CMHS
   II. Kết quả công khai cụ thể như sau:
  1. Nội dung công khai: Công khai thực hiện vận động tài trợ năm học 2019 -2020
  2  Kết quả tiếp nhận ý kiến về nội dung công khai:
  -  Tháo niêm yết công khai vận động tài trợ năm học 2019- 2020
  - Vị trí niêm yết: Được niêm yết tại bảng tin công khai, Wibiset của cơ quan
  - Thời gian công khai: Thời gian bắt đầu niêm yết đến khi kết thúc là 15 ngày, từ  ngày 01 tháng 08 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2020.
  Thu nhận thông tin phản hồi: Từ khi bắt đầu niêm yết đến khi kết thúc không nhận được thông tin phản hồi nào.
  Niêm yết công khai thực hiện vận động tài trợ năm học 2019 – 2020 kết thúc hết ngày 15 tháng 8 năm 2020. Đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./
           Biên bản được lâp thành 2 bản, lưu tại trường 1 bản, Ban đại thanh tra nhân dân 1 bản./.
         
  P.HIỆU TRƯỞNG                      KẾ TOÁN                        HIỆU TRƯỞNG
   
   
   
           Đặng Xuân Hoàng                   Nguyễn Thị Thu Trà                 Nguyễn Thị Loan
            
            CÔNG ĐOÀN                          THANH TRA                                HỘI CMHS                                                           
   
   
   
         Nguyễn Thị Đào                       Trương Thị Thu                         Nguyễn Thị Hồng 
   
   
   
   
   
   
   

  Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Trà

  Những tin mới hơn

  Những tin cũ hơn

   

  VIDEO CLIP

  Loading the player...

  ĐỌC NHIỀU NHẤT

  LIÊN KẾT TÀI LIỆU

  TH ket noi
  Mạng ioe
  Mạng moet
  Violym
  Mang Edu
  Sở GD&ĐT Nghệ An