GIỚI THIỆU CHUNG

KHUYẾN HỌC

TÀI NGUYÊN DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

TIN TỨC

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Thiết kế Website

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang truy cậpĐang truy cập : 6


  Hôm nayHôm nay : 40

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2945

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 523301

  Quảng cáo Vnomedia
  Nghệ Tĩnh 24h
  Dịch vụ quản trị website
  Bluesky

  Trang nhất » Tin Tức » CÔNG KHAI TÀI CHÌNH

  DU HOC MY

  Công khai học thêm 2019-2020

  Thứ ba - 08/09/2020 21:26
  PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU
  TRƯỜNG THCS DIỄN XUÂN
   
  Số:            /BB- THCSDX
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Diễn Xuân, ngày 23 tháng 9 năm 2019
   
   
  BIÊN BẢN CÔNG KHAI
  V/v công khai kế hoạch dạy thêm, học thêm năm học 2019 - 2020
  Thời gian:  07 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9 năm 2019.
  Địa điểm: Văn phòng trường THCS Diễn Xuân
  Thành phần:
            1. Ông (Bà): Nguyễn Thị Loan       -  Hiệu trưởng - Chủ tọa
            2. Ông (Bà):  Đặng Xuân Hoàng     - Phó hiệu trưởng
            3. Ông (Bà):  Nguyễn Thị Đào        - Chủ tịch công đoàn.
             4. Ông (Bà):  Nguyễn Thị Hồng      - Trưởng ban đại diện HCMHS
             5. Ông (Bà): Trương Thị Thu          -  Thanh tra nhân dân
             6. Ông (Bà): Nguyễn Thị Thu Trà   - Kế toán
  Nội dung:
            Tiến hành ghi nhận và lập biên bản về việc công khai kế hoạch dạy thêm, học thêm năm học 2019 - 2020:
  STT Nội dung Số tiền Ghi chú
  I Dạy thêm học thêm    
       A Phần thu: 245.520.000  
        1 Học thêm toàn trường
  371 em x 13.500đ
   353.556.000
   
   
  B Phần chi: 245.520.000  
        1 Chi trả GV trực tiếp dạy (400.000đ/tiết) 260.000.000
   
   
   2 Chi CB quản lý dạy thêm, học thêm ( 400.000đ/tiết) 38.800.000  
       3 Chi cho công tác phục vụ dạy thêm, học thêm (50% của QL) 19.400.000  
       4 Chi công tác kiểm tra, thanh tra các cấp về hoạt động dạy thêm, học thêm (5.5%)  19.446.000
   
   
  5 Chi tiền điện thắp sáng (2.25%) 7.955.000
   
   
       6 Chi tăng cường CSVC cho hoạt động dạy thêm, học thêm(2.25%)  7.955.000
   
   
  II Dạy học ôn thi lớp 9:
   
     
       A Phần thu: 50.833.400  
        1 Tổng số học sinh đăng ký học:
  85 em x 20.000đ
  50.833.400
   
   
  B Phần chi: 50.833.400  
        1 Chi trả GV trực tiếp dạy (400.000đ/tiết) 30.000.000  
   2 Chi CB quản lý dạy thêm, học thêm ( 400.000đ/tiết) 10.500.000  
       3 Chi cho công tác phục vụ dạy thêm, học thêm (50% của QL) 5.250.000  
       4 Chi công tác kiểm tra, thanh tra các cấp về hoạt động dạy thêm, học thêm (5.5%)  2.795.800
   
   
  5 Chi tiền điện thắp sáng (2.25%) 1.143.800
   
   
       6 Chi tăng cường CSVC cho hoạt động dạy thêm, học thêm(2.25%)  1.143.800
   
   
      
  Thời gian niêm yết: Từ ngày 23 tháng 09 năm 2019 đến hết ngày 07 tháng 10 năm 2019 tại bảng công khai của nhà trường.
            Biên bản công khai vào lúc 16 giờ cùng ngày, 100 % tham dự nhất trí như kế hoạch của nhà trường đã đưa ra ban đầu.
   
  KẾ TOÁN
   
   
   
   
  Nguyễn Thị Thu Trà
  P HIỆU TRƯỞNG
   
   
   
   
  Đặng Xuân Hoàng
  TRƯỞNG ĐƠN VỊ
   
   
   
   
  Nguyễn Thị Loan
   
   
   
       
  BAN ĐẠI DIỆN CMPHHS
   
   
   
   
  Nguyễn Thị Hồng
   
   
   
   
   
   
  THANH TRA NHÂN DÂN
   
   
   
   
  Trương Thị Thu
   
   
   
  ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN
   
   
   
   
  Nguyễn Thị Đào
   
       
   
   
  PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU
  TRƯỜNG THCS DIỄN XUÂN
   
  Số:            /BB- THCSDX
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Diễn Xuân, ngày 08 tháng 10 năm 2019
           
   
   
  BIÊN BẢN
  Kết thúc niêm yết công khai kế hoạch dạy thêm, học thêm
  Năm học 2019 - 2020
               Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút 00 ngày 08/10/2019, tại Trường THCS Diễn Xuân đã tiến hành lập biên bản kết thúc công khai kế hoạch dạy thêm, học thêm năm học 2019 – 2020
     I.Thành phần lập biên bản kết thúc công khai:
              1. Bà: Nguyễn Thị Loan
              2. Bà: Nguyễn Thị Thu Trà
              3. Ông: Đặng Xuân Hoàng
              4. Bà: Nguyễn Thị Đào
              5. Bà: Trương Thị Thu
              6. Bà Nguyễn Thị Hồng
   Chức vụ: Hiệu trưởng
   Chức vụ: Kế toán
   Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
   Chức Vụ: Chủ tịch công đoàn
   Chức vụ: Trưởng ban thanh tra nhân dân
   Chức vụ: Hội CMHS
  II. Kết quả công khai cụ thể như sau:
  1. Nội dung công khai: Công khai công khai kế hoạch dạy thêm, học thêm năm học 2019 – 2020.
  2.  Kết quả tiếp nhận ý kiến về nội dung công khai:
   - Tháo niêm yết công khai kế hoạch dạy thêm, học thêm năm học 2019 – 2020.
   - Vị trí niêm yết: Được niêm yết tại bảng tin công khai của cơ quan
  - Thời gian công khai: Thời gian bắt đầu niêm yết đến khi kết thúc là 15 ngày, từ  ngày 23 tháng 09 năm 2019 đến hết ngày 07 tháng 10 năm 2019.
  Thu nhận thông tin phản hồi: Từ khi bắt đầu niêm yết đến khi kết thúc không nhận được thông tin phản hồi nào.
  Niêm yết công khai công khai kế hoạch dạy thêm, học thêm năm học 2019 – 2020 kết thúc hết ngày 07 tháng 10 năm 2019. Đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./
           Biên bản được lâp thành 2 bản, lưu tại trường 1 bản, Ban đại thanh tra nhân dân 1 bản./.
         
         KẾ TOÁN                       P.HIỆU TRƯỞNG                      HIỆU TRƯỞNG
   
   
   
  Nguyễn Thị Thu Trà              Đặng Xuân Hoàng                      Nguyễn Thị Loan
            
    CÔNG ĐOÀN                                 THANH TRA                                HỘI CMHS                                                           
   
   
   
  Nguyễn Thị Đào                              Trương Thị Thu                           Nguyễn Thị Hồng                                                         
  PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU
  TRƯỜNG THCS DIỄN XUÂN
   
  Số:            /BB- THCSDX
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Diễn Xuân, ngày 01  tháng 08 năm 2020
   
   
  BIÊN BẢN CÔNG KHAI
  V/v công khai về thực hiện kế hoạch dạy thêm, học thêm năm học 2019 - 2020
   
  Thời gian:  07 giờ 30 phút ngày 01 tháng 08 năm 2020.
  Địa điểm: Văn phòng trường THCS Diễn Xuân
  Thành phần:
            1. Ông (Bà): Nguyễn Thị Loan       -  Hiệu trưởng - Chủ tọa
            2. Ông (Bà):  Đặng Xuân Hoàng     - Phó hiệu trưởng
            3. Ông (Bà):  Nguyễn Thị Đào        - Chủ tịch công đoàn.
             4. Ông (Bà):  Nguyễn Thị Hồng      - Trưởng ban đại diện HCMHS
             5. Ông (Bà): Nguyễn Thị Thu Trà   -  Kế toán
             6. Ông (Bà): Trương Thị Thu           - Thanh tra nhân dân
  Nội dung:
            Tiến hành ghi nhận và lập biên bản về việc công khai thực hiện dạy thêm, học thêm năm học 2018 - 2019
  I PHẦN THU: Số tiền
  A Tồn quỹ chuyển sang 0
  B Thu học thêm 2018-2019: Trong đó 225.520.000
  1 Lớp 6A     25.380.000
  2 Lớp 6B     23.476.500
  3 Lớp 6C     22.968.000
  4 Lớp 7A     26.176.500
  5 Lớp 7B     27.283.500
  6 Lớp 8A     26.082.000
  7 Lớp 8B     26.649.000
  8 Lớp 9A     29.106.000
  9 Lớp 9B     26.752.000
  C Thu học ôn lớp 2018-2018: Trong đó 51.600.000
  1 Lớp 9A    25.200.000
  2 Lớp 9B    26.400.000
    Cộng thu (A+B+C) 275.920.000
  B PHẦN CHI:  
  I Dạy thêm học thêm 233.543.000
  1 Chi trả GV trực tiếp dạy (400.000đ/buổi) 168.800.000
  2 Chi CB quản lý dạy thêm,học thêm ( 400.000đ/buổi)  26.585.000
  3 Chi cho công tác phục vụ dạy thêm, học thêm (50% của Quản lý) 13.292.000
  4 Chi công tác kiểm tra, thanh tra các cấp về hoạt động dạy thêm, học thêm (2.25%)  2.600.000
  5 Chi tiền điện thắp sáng (2.25%) 5.215.063
  6 Chi tăng cường CSVC cho hoạt động dạy thêm, học thêm(5.5%)  17.050.937
  II Ôn thi lớp 9 51.600.000
  1 Chi trả GV trực tiếp dạy (500.000đ/buổi) 30.000.000
  2 Chi CB quản lý dạy thêm,học thêm ( 500.000đ/buổi)  10.900.000
  3 Chi cho công tác phục vụ dạy thêm, học thêm (50% của Quản lý) 5.540.000
  4 Chi công tác kiểm tra, thanh tra các cấp về hoạt động dạy thêm, học thêm (2.25%)  1.161.000
  5 Chi tiền điện thắp sáng (2.25%) 1.161.000
  6 Chi tăng cường CSVC cho hoạt động dạy thêm, học thêm(5.5%)  2.838.000
    Cộng chi I+II 285.143.000
  C TỒN QUỸ: 0
       
  Thời gian niêm yết: Từ ngày 01 tháng 08 năm 2019 đến ngày 10 tháng 08 năm 2019 tại bảng công khai của nhà trường.
             Thời gian công khai: 10 ngày
            Biên bản công khai thực hiện dạy thêm, học thêm năm học 2018 – 2019 vào lúc 10 giờ cùng ngày, 100 % tham dự nhất trí  với việc thực hiện công khai dạy thêm, học thêm năm học 2018 - 2019
   
  .HIỆU TRƯỞNG                         KẾ TOÁN                           HIỆU TRƯỞNG
   
   
   
  Đặng Xuân Hoàng                    Nguyễn Thị Thu Trà                Nguyễn Thị Loan
            
   
   CÔNG ĐOÀN                                 THANH TRA                                   HỘI CMHS                                                            
   
   
   
  Nguyễn Thị Đào                            Trương Thị Thu                           Nguyễn Thị Hồng                                                 
   
   
   
   
   
   
  PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU
  TRƯỜNG THCS DIỄN XUÂN
   
  Số:            /BB- THCSDX
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Diễn Xuân, ngày 16  tháng 08 năm 2020
   
   
  BIÊN BẢN CÔNG KHAI
  V/v kết thúc công khai thực hiện kế hoạch dạy thêm, học thêm
  Năm học 2019 – 2020
   
  Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút 00 ngày 15/8/2020, tại Trường THCS Diễn Xuân đã tiến hành lập biên bản kết thúc công khai thực hiện kế hoạch dạy thêm, học thêm năm học 2019 – 2020.
  I.Thành phần lập biên bản kết thúc công khai:
  1. Bà: Nguyễn Thị Loan
  2. Bà: Nguyễn Thị Thu Trà
  3. Ông: Đặng Xuân Hoàng
  4. Bà: Nguyễn Thị Đào
  5. Bà: Trương Thị Thu
  6. Bà Nguyễn Thị Hồng
   Chức vụ: Hiệu trưởng
   Chức vụ: Kế toán
   Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
   Chức Vụ: Chủ tịch công đoàn
   Chức vụ: Trưởng ban thanh tra nhân dân
   Chức vụ: Hội CMHS
  II. Kết quả công khai cụ thể như sau:
  1. Nội dung công khai: Công khai thực hiện kế hoạch dạy thêm, học thêm năm học 2019 – 2020.
  2  Kết quả tiếp nhận ý kiến về nội dung công khai: -  Tháo niêm yết công khai thực hiện kế hoạch dạy thêm, học thêm năm học 2019 – 2020.
  - Vị trí niêm yết: Được niêm yết tại bảng tin công khai của cơ quan
  - Thời gian công khai: Thời gian bắt đầu niêm yết đến khi kết thúc là 15 ngày, từ  ngày 01 tháng 08 năm đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2020.
               Thu nhận thông tin phản hồi: Từ khi bắt đầu niêm yết đến khi kết thúc không nhận được thông tin phản hồi nào.
  Niêm yết công thực hiện kế hoạch dạy thêm, học thêm năm học 2019 – 2020.
  kết thúc hết ngày 15 tháng 8 năm 2020. Đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./
           Biên bản được lâp thành 2 bản, lưu tại trường 1 bản, Ban đại thanh tra nhân dân 1 bản./.
         
  P.HIỆU TRƯỞNG                         KẾ TOÁN                           HIỆU TRƯỞNG
   
   
   
  Đặng Xuân Hoàng                    Nguyễn Thị Thu Trà                Nguyễn Thị Loan
            
   CÔNG ĐOÀN                                 THANH TRA                                   HỘI CMHS                                                           
   
   
  Nguyễn Thị Đào                            Trương Thị Thu                           Nguyễn Thị Hồng                                                  
      PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU
  TRƯỜNG THCS DIỄN XUÂN
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   
        Số:        /QĐ- THCSDX          Diễn Xuân, ngày 01 tháng 08 năm  2020
   
  QUYẾT ĐỊNH
  CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DẠY THÊM HỌC THÊM
  NĂM HỌC 2019 - 2020
   
  Căn cứ Quyyết  định số 192/2004/QD-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ ( về quy chế công khai đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;
          Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD& về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
  Xét đề nghị của kế toán Trường THCS Diễn Xuân,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Công bố công khai thực hiện dạy thêm học thêm năm học 2019 – 2020 của Trường THCS Diễn Xuân.
                                      (Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)
  Điều 2. Thời gian từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 4. Kế toán đơn vị và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
   
  Nơi nhận:;
  -  Lưu :VT, KT.
   
                  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
   
   
   
                   Nguyễn Thị Loan
   
   
   

  Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Trà

  Những tin mới hơn

   

  VIDEO CLIP

  Loading the player...

  ĐỌC NHIỀU NHẤT

  LIÊN KẾT TÀI LIỆU

  TH ket noi
  Mạng ioe
  Mạng moet
  Violym
  Mang Edu
  Sở GD&ĐT Nghệ An